Πρόγραμμα Μαθημάτων PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 May 2010 10:50

Σύμφωνα με το ΠΔ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην Παιδαγωγική στην κατεύθυνση: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση ορίζονται ως ακολούθως:

1. Βιβλιολογία (10 ECTS)

2. Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (10 ECTS)

3. Κοινωνιογλωσσολογία (10 ECTS)

4. ∆ημιουργική γραφή (7,5 ECTS)

5. ∆ιαλεκτική ποικιλία και γλωσσική διδασκαλία (7,5 ECTS)

6. Θέματα παιδικής λογοτεχνίας (7,5 ECTS)

7. Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη (7,5 ECTS)

8. Ρητορική τέχνη (10 ECTS)

9. ∆ιδακτική της λογοτεχνίας (10 ECTS)

10. Η γλώσσα στα κείμενα (10 ECTS)

 

Στο ∆ ́ Εξάμηνο: Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS) 

Last Updated on Saturday, 05 June 2010 08:54
 

Valid XHTML and CSS.