Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση
Aρχική PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 04 June 2010 13:14

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων- ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε πέντε κατευθύνσεις:

1. ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα

2. Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές)

3. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα

4. Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας

5. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

 

Η κατεύθυνση "Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση" αποτελεί μία από τις πέντε κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. του Π.Τ. Νηπιαγωγών και επιχειρεί να συνδυάσει σπουδές γλωσσολογίας και λογοτεχνίας με την προοπτική αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική πράξη. Η σχέση γλώσσας και λογοτεχνίας, όπως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, είναι συμβιωτική και ανταγωνιστική. Μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα η γλωσσική διδασκαλία αντιμετώπιζε τα λογοτεχνικά «κείμενα» ως πρότυπα γλωσσικής χρήσης· αφετέρου, η λογοτεχνία χρέωσε στη γλωσσολογία την υποταγή του λογοτεχνικού κειμένου σε γλωσσο-διδακτικούς σκοπούς. Νεότερες εξελίξεις στον χώρο της γλωσσολογίας (κειμενογλωσσολογία, ανάλυση λόγου) οδηγούν στην αντιμετώπιση του λογοτεχνικού έργου ως ενός διακριτού κειμενικού είδους, δηλαδή ως συνόλου συμβάσεων βάσει των οποίων συγκροτείται ένα κείμενο, το οποίο αποτελεί μέρος του ρεπερτορίου των κειμενικών ειδών που διαθέτει μια γλωσσική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/τριες καλούνται να κατακτήσουν τις συμβάσεις του λογοτεχνικού έργου, όπως και των υπόλοιπων κειμενικών ειδών, ώστε να αναπτύξουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, και όχι ως ερέθισμα για να κατακτήσουν τις γραμματικές δομές της γλώσσας. Παράλληλα, στο φιλολογικό πεδίο έχει αναπτυχθεί η θεωρία της λογοτεχνίας.

 

Με βάση τα παραπάνω, το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Α) Μαθήματα γλώσσας και εκπαίδευσης: εφαρμοσμένη γλωσσολογία, διδακτική της γλώσσας και άλλοι κλάδοι της γλωσσολογίας που συνεισφέρουν στη γλωσσική εκπαίδευση (κοινωνιογλωσσολογία, διαλεκτολογία, κειμενογλωσσολογία)

Β) Μαθήματα λογοτεχνίας και εκπαίδευσης: θεωρία και διδακτική της λογοτεχνίας, παιδική λογοτεχνία, βιβλιολογία

Γ) Ευρύτερα μαθήματα που διατέμνουν τους δύο χώρους: δημιουργική γραφή, ρητορική τέχνη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν ή διδάσκουν μαθήματα γλώσσας ή/και λογοτεχνίας σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και σε κοινωνικούς επιστήμονες με ενδιαφέρον σε γλωσσολογικά και φιλολογικά θέματα.

Last Updated on Monday, 12 July 2010 14:41
 

Valid XHTML and CSS.